logo

Carlotta - the museum database

Exempel på avancerade sökningar

Att använda Avancerad sökning kan vara svårt för ovana användare men är samtidigt väldigt effektivt när du har god koll på informationen i databasen och vet vad du letar efter. Genom Avancerad sökning kan du begränsa sökningen till ett register.

Föremål från Amerika som är gjorda av sten:
Välj först "Objekt" i registrermenyn. Välj därefter "MATNAM" i första kolumnen och i nästa väljer du alternativet "[Alla]" och skriver sedan "sten" i sista kolumnen i den röda rutan. På nästa rad väljer du "GEONAM" i första kolumnen och "Världsdel" i andra kolumnen skriver sedan "Amerika" i sista kolumnen i den röda rutan.
Klicka här för att se sökformuläret
Klicka här för att utföra sökningen

Massajspjut:
Välj först "Objekt" i registrermenyn. Välj därefter "OBJNAM" i första kolumnen och "Sakord" i andra kolumnen och skriver sedan "spjut" i sista kolumnen i den röda rutan. På nästa rad väljer du "FOLNAM" i första kolumnen och i nästa väljer du alternativet "[Alla]". Eftersom massaj förekommer med flera olika stavningar (t.ex. massai, masaai, maasai m.m.) räcker det med att skriva "mas" (eller till och med bara "ma") i sista kolumnen i den röda rutan. (Ett alternativ kan vara att söka på spjut från Kenya eller Tanzania).
Klicka här för att se sökformuläret
Klicka här för att utföra sökningen