logo

Carlotta - the museum database

Tips och hjälp vid sökning

Det finns tre olika sätt att söka efter information, "Fri sökning", "Enkel sökning" och "Avancerad sökning". Har du inte använt WebCarlotta tidigare rekommenderas du att börja med "Fri sökning" som är enklast att använda.

Fri sökning
Fri sökning är sökrutan uppe till höger på startsidan. Här söker WebCarlotta i databasens alla register och i alla fält. Du kan skriva in ett land, ett material, en sak eller ett inventarienummer.

Om du exempelvis vill ha tag på föremål och information med koppling till teceremoni så skriver du helt enkelt "teceremoni", eller ännu hellre, bara "tecer" så att du även fångar upp de fall där man stavat fel och skrivit "tecermoni".

Att tänka på
Bocka i rutan "Endast föremål med bild" om du endast vill ha träff på poster som har en bild.

Om du söker på en person måste du söka på "Efternamn, Förnamn", t.ex. "Hedin, Sven". Söker du på "Sven Hedin" får du ingen träff eftersom alla namn i Carlotta är registrerade som "Efternamn, Förnamn".

Enkel sökning
Enkel sökning är samtidigt en begränsad sökning, dvs sökningen görs endast i vissa fält ("dataelement"). Du bör därför använda denna när du verkligen vet i vilka fält du vill söka i. Vill du söka i alla fält ska du istället använda "Fri sökning".

Fördelen med enkel sökning är att du kan kombinera t. ex. "Föremål" med "var", t.ex. "pil" och "Kongo".

Att tänka på
Om du vill göra så kallade "wild card"-sökningar ska du använda "%"-tecknet.

Avancerad sökning
Avancerad sökning är i första hand till för vana Carlottaanvändare. En förutsättning för att kunna använda sökningen effektivt är att du känner till dataelementen och deras struktur.

Fördelen med Avancerad sökning är att det finns stora möjligheter att kombinera olika sökparametrar och du kan specificera i vilket register du vill söka.

I översta rullistan är registret för Objekt (föremål) förvalt. Här kan man ändra till något annat register eller välja "Alla" vilket innebär att man söker i alla register.

Du kan också göra sökningar via dataelementkatalogen