logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
86 135.
Kulturhistoriska föremål
24 031.
Fotografier
61 643.
Digitala bilder
78 150.
Mest visade kulturhistoriska föremål
ask; förpackningar; handel ; Ask. Platt pappask som har innehållit runda kakor av inslagen chokladöverdragen mint. Asken är blå med lock o...
alt
Mest visade fotografi
förkristen tro; jakt; teckning ; Björnfesten, akvarellerad tuschteckning av Ossian Elgström. Daterad 1930. Detaljbilder. Nbm inv nr: 16842...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
kvitto; kvittosamlare; låda ; Låda tillverkad i hård papp. Lådan hålls ihop med nitar. Fällbart lock med smal, avlång öppning på mitten. Tr...
alt
Senast registrerade fotografi
flottare; flottning; kulturhistoria; varpspel ; Älvsby sn. Dokumentation avflottning i Pite älv. Spelning nedom Vidsel, september 1971.
alt
Senast avbildade föremål
plansch; skolväsen ; Plansch. Motiv: "Landskap från Krittiden".
alt
Senast digitaliserade fotografi
ateljébild; man ; Kan vara ett ungdomsporträtt av Selma Johanssons far Karl Johan Johansson, född 1851 i Tåme eller Byske nära Skellefteå, ...
alt

Månadens föremål

altbandvävstol; textilt arbete; vävstol ; Bandvävstol av furu med tre par sidostolpar, upptill med runda knoppar. Brunbetsad. Inskuret: "1756: DEN 19 NOVEMBER".

Månadens fotografi

altolycka; tåg ; Tågolycka den 8 november. Bild ur Lea Wikströms samling.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...