logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
86 185.
Kulturhistoriska föremål
24 081.
Fotografier
61 643.
Digitala bilder
78 467.
Mest visade kulturhistoriska föremål
knytsnibb; personhygien; sanitet; snibb ; Knytsnibb tillverkad av vit plast. Två av snibbens sidor är lätt konvexa, de andra två kraftigt i...
alt
Mest visade fotografi
huvudbonad; klädedräkt; renhage; renskiljning ; Från renskiljningen i Kuorpak i december 1971. Från vänster: Kati Länta, Parivierra, Porju...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
kvitto; kvittosamlare; låda ; Låda tillverkad i hård papp. Lådan hålls ihop med nitar. Fällbart lock med smal, avlång öppning på mitten. Tr...
alt
Senast registrerade fotografi
flottare; flottning; kulturhistoria; varpspel ; Älvsby sn. Dokumentation avflottning i Pite älv. Spelning nedom Vidsel, september 1971.
alt
Senast avbildade föremål
kniv; redskap ; Kniv.
alt
Senast digitaliserade fotografi
fana; nykterhetsförening; samlingslokal ; Troligen IOGT:s lokal i Luleå. Selma Johansson var med i IOGT. Var inte biblioteket här innan man...
alt

Månadens föremål

altbyggnadsdelar; lås; nyckel ; Nyckel, smidd i järn med ett kraftigt genombrutet ax. Nyckelringen ganska cirkelrund. Inristat på handtagsringen: H, L och P ihopskrivna med gemensam stam följt av "- 1750".

Månadens fotografi

altklockstapel; kyrka; kyrkomiljö ; Hietaniemi kyrka.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...