logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Sedan slutet av 1800-talet har Norrbottens museum samlat in föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från fotografer och privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer, därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
96 955.
Kulturhistoriska föremål
25 338.
Fotografier
61 666.
Digitala bilder
87 753.
Mest visade kulturhistoriska föremål
munskydd; skydd ; Skydd av textil i shackrutigt bomullstyg. Tygbiten har plisserade kortsidor och två resårband är fästa på respektive sida...
alt
Mest visade fotografi
bostadshus; gårdsmiljö; uthus; kulturmiljövård; inventering ; Byggnadsinventering 1977. Inventering: Kaj Bergman. Luleå kommun. Fastighetsb...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
ampull; injektionsflaska; läkemedelsbehållare; vaccinampull; vaccinflaska ; Behållare för Covid-19 Vaccine Moderna. Transparent ampull i gl...
alt
Senast registrerade fotografi
älv ; Torneälven vid Karungi.
alt
Senast avbildade föremål
konst; målningar; oljemålning ; Oljemålning. Föreställer enligt inskrift: "Anna Svensson, Lärarinna.....". "1933". Tillverkad: E. Barnekow.
alt
Senast digitaliserade fotografi
arkitektur; offentlig byggnad ; Sjöfartshuset vid Strömören
alt

Månadens föremål

altjakt; jakttillbehör; harskramla ; Harskramla av trä.

Månadens fotografi

altälgjakt; vapen ; Älgjaktlaget med dagens skyttar på hedersplats.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...