logo

Carlotta - the museum database

Norrbottens museum :: Norrbottens museum

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  klockstapel, kyrka
  Identity:
  14:37
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå, Matarengi, Övertorneå kommun, Övertorneå kyrka, Övertorneå socken, Sverige
  Person:
  BeskowHStockholm, Norrbottens museum
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  bostadshus, mangårdsbyggnad, parstuga
  Identity:
  1958:1:1
  Location:
  Björkfors, Espinära, Kalix kommun, Nederkalix socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 3. Thumbnail
  Name:
  bok, bostadshus, dekor, filflaska, härbre, karvsnitt, ladugård, mangårdsbyggnad, parstuga, syll
  Identity:
  1958:1:1-12
  Location:
  Espinära, Hällfors, Kalix kommun, Nederkalix socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  portal, ytterdörr
  Identity:
  1958:10:1
  Location:
  Jarhois, Norrbottens län, Pajala kommun, Pajala socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 5. Thumbnail
  Name:
  härbre, källare, ladugård, ria, vedbod
  Identity:
  1958:10:10-12
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Rantajärvi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 6. Thumbnail
  Name:
  sommarladugård
  Identity:
  1958:10:2
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Pello, Sverige, Vinikka
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 7. Thumbnail
  Name:
  sommarladugård
  Identity:
  1958:10:3
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Pello, Sverige, Vinikka
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 8. Thumbnail
  Name:
  sommarladugård
  Identity:
  1958:10:4
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Pello, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 9. Thumbnail
  Name:
  sommarladugård
  Identity:
  1958:10:5
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Pello, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 10. Thumbnail
  Name:
  härbre, sommarladugård
  Identity:
  1958:10:6-7
  Location:
  Neistenkangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 11. Thumbnail
  Name:
  källare, näver, sommarladugård, tak
  Identity:
  1958:10:8-9
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige, Vyöni
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 12. Thumbnail
  Name:
  får, husdjur, stängsel
  Identity:
  1958:11:1
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Rantajärvi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 13. Thumbnail
  Name:
  bostadshus, enkelstuga
  Identity:
  1958:11:10
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Ohtanajärvi, Pajala kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 14. Thumbnail
  Name:
  ladugård
  Identity:
  1958:11:11
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Ohtanajärvi, Pajala kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 15. Thumbnail
  Name:
  stall
  Identity:
  1958:11:12
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Ohtanajärvi, Pajala kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 16. Thumbnail
  Name:
  gärdsgård, husdjur, nötkreatur, stängsel
  Identity:
  1958:11:2-4
  Location:
  Aapua, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 17. Thumbnail
  Name:
  härbre
  Identity:
  1958:11:5-6
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Ohtanajärvi, Pajala kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 18. Thumbnail
  Name:
  bostadshus, enkelstuga
  Identity:
  1958:11:7
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Ohtanajärvi, Pajala kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 19. Thumbnail
  Name:
  ladugård
  Identity:
  1958:11:8-9
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Ohtanajärvi, Pajala kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 20. Thumbnail
  Name:
  bastu, dass
  Identity:
  1958:12:10-12
  Location:
  Norrbottens län, Pajala kommun, Pajala socken, Sattajärvi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 21. Thumbnail
  Name:
  bagarstuga, gröda, härbre, interiör, ladugård, mangårdsbyggnad, pinnharv, råg, såll, smedja, stall
  Identity:
  1958:12:1-9
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Ohtanajärvi, Pajala kommun, Sverige, Vanhatalogården
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  interiör, smedja
  Identity:
  1958:12:9
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Ohtanajärvi, Pajala kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 23. Thumbnail
  Name:
  bakning, brödmått, knäckebröd
  Identity:
  1958:13:1
  Location:
  Norrbottens län, Pajala kommun, Pajala socken, Sattajärvi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 24. Thumbnail
  Name:
  härbre
  Identity:
  1958:13:2-3
  Location:
  Norrbottens län, Pajala kommun, Pajala socken, Sattajärvi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 25. Thumbnail
  Name:
  näver, sommarladugård, tak, takved
  Identity:
  1958:13:4
  Location:
  Norrbottens län, Pajala kommun, Pajala socken, Pentäsjärvi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 26. Thumbnail
  Name:
  sjöbod
  Identity:
  1958:13:5
  Location:
  Norrbottens län, Pajala kommun, Pajala socken, Pentäsjärvi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 27. Thumbnail
  Name:
  loftbod
  Identity:
  1958:13:6-7
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Pajala kommun, Pirttijärvi, Pirttiniemi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 28. Thumbnail
  Name:
  bastu, gårdsmiljö, loftbod, ytterdörr
  Identity:
  1958:13:8-12
  Location:
  Korpilombolo socken, Norrbottens län, Pajala kommun, Pirttijärvi, Pirttiniemi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 29. Thumbnail
  Name:
  brunn, handkvarn, härbre, ladugård, loftbod, svängel, yttertrappa
  Identity:
  1958:14:1-10
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Soukolojärvi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 30. Thumbnail
  Name:
  brunn, sommarladugård, stängsel, svängel
  Identity:
  1958:14:11-12
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Raunavaara, Ruisniemi, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 31. Thumbnail
  Name:
  härbre
  Identity:
  1958:15:1
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Rovanpää, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 32. Thumbnail
  Name:
  bod, brunn, ladugård, stall
  Identity:
  1958:15:10-12
  Location:
  Mukkajärvi, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 33. Thumbnail
  Name:
  eldstad, gångjärn, innerdörr, mangårdsbyggnad, ytterdörr
  Identity:
  1958:15:13-23
  Location:
  Juoksengi, Lampinen-hemmanet, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1959
  Person:
  BeskowHStockholm, Norrbottens museum
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  eldstad
  Identity:
  1958:15:19
  Location:
  Juoksengi, Lampinen-hemmanet, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 35. Thumbnail
  Name:
  fågel, härbre, lockfågel, ria
  Identity:
  1958:15:2-6
  Location:
  Juoksengi, Lampinengården, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 36. Thumbnail
  Name:
  härbre, sjöbod
  Identity:
  1958:15:7-9
  Location:
  Mukkajärvi, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 37. Thumbnail
  Name:
  bagarstuga, dekor, eldstad, förvaringslåda, härbre, karvsnitt, sommarstuga
  Identity:
  1958:16:1-7
  Location:
  Jänkisjärvi, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  eldstad
  Identity:
  1958:16:3
  Location:
  Jänkisjärvi, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 39. Thumbnail
  Name:
  fäbod, häst, husdjur, ladugård, mjölkhushållning
  Identity:
  1958:16:8-12
  Location:
  Hanhivittikko fäbod, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 40. Thumbnail
  Name:
  jordbruksbebyggelse
  Identity:
  1958:17:1
  Location:
  Hanhivittikko fäbod, Korva, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 41. Thumbnail
  Name:
  förstukvist, mangårdsbyggnad
  Identity:
  1958:17:2-5
  Location:
  Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 42. Thumbnail
  Name:
  gårdsmiljö, mangårdsbyggnad
  Identity:
  1958:17:6
  Location:
  Kuivakangas, Mäkitalogården, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 43. Thumbnail
  Name:
  förstukvist, mangårdsbyggnad
  Identity:
  1958:17:7
  Location:
  Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 44. Thumbnail
  Name:
  härbre
  Identity:
  1958:17:8
  Location:
  Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 45. Thumbnail
  Name:
  bostadshus, ladugård, loftbod, mangårdsbyggnad, ödegård, parstuga
  Identity:
  1958:17:9-12
  Location:
  Härmä-gården, Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 46. Thumbnail
  Name:
  mangårdsbyggnad, vedbod
  Identity:
  1958:18:11-12
  Location:
  Kaumagården, Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 47. Thumbnail
  Name:
  mangårdsbyggnad, ödegård
  Identity:
  1958:18:1-2
  Location:
  Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 48. Thumbnail
  Name:
  bostadshus, parstuga
  Identity:
  1958:18:3-4
  Location:
  Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 49. Thumbnail
  Name:
  härbre, ödegård
  Identity:
  1958:18:5-7
  Location:
  Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 50. Thumbnail
  Name:
  bostadshus, enkelstuga
  Identity:
  1958:18:8
  Location:
  Kaumagården, Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 51. Thumbnail
  Name:
  härbre, ladugård
  Identity:
  1958:18:9-10
  Location:
  Iivarigården, Kuivakangas, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 52. Thumbnail
  Name:
  härbre, ria, smedja
  Identity:
  1958:19:10-12
  Location:
  Kalix kommun, Korpikå, Nederkalix socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 53. Thumbnail
  Name:
  härbre, lås, syll, yttervägg
  Identity:
  1958:19:1-4
  Location:
  Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Ruskola, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  eldstad
  Identity:
  1958:19:21
  Location:
  Juoksengi, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Övertorneå socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 55. Thumbnail
  Name:
  ladugård, magasin
  Identity:
  1958:19:5-6
  Location:
  Hietaniemi socken, Niemis, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  ladugård
  Identity:
  1958:19:6
  Location:
  Hietaniemi socken, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 57. Thumbnail
  Name:
  ladugård, mangårdsbyggnad
  Identity:
  1958:19:7-8
  Location:
  Hietaniemi socken, Norra Niemis, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 58. Thumbnail
  Name:
  lås
  Identity:
  1958:19:9
  Location:
  Hietaniemi socken, Niemis, Norrbottens län, Övertorneå kommun, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 59. Thumbnail
  Name:
  by
  Identity:
  1958:2:11
  Location:
  Erkheikki, Norrbottens län, Pajala kommun, Pajala socken, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  bostadshus, mangårdsbyggnad, parstuga
  Identity:
  1958:2:12
  Location:
  Erkheikki, Norrbottens län, Pajala kommun, Pajala socken, Snellgården, Sverige
  Time:
  1958
  Person:
  IsakssoBSthlm, Norrbottens museum