logo

Carlotta - the museum database

bild

RAÄ 1988:21:31-32 :: jordbruksbebyggelse, kyrka

Object description

RAÄ Fd Norr.

31. Bodens stad, Bebyggelse, Block Boden, Namn Överluleå kyrka.

32. Bodens stad, Bebyggelse, Block Boden, Namn Norrgården.

  • accessionsnummer - föreställer (1)