logo

Carlotta - the museum database

1971:299:1-7 :: teckning, jakt, förkristen tro

Object description

Björnfesten, akvarellerad tuschteckning av Ossian Elgström. Daterad 1930. Detaljbilder. Nbm inv nr: 16842.

1. "Ett orgiastiskt nachspiel fortsätter den Elgströmska versionen av björnfesten. Mer eller mindre avklädda värjer sig och ger sig kvinnorna i burlesk yra. Två stycken tar sig hjälpande an den alltför välförplägade hjälten med gloria."

(Ernst Mankers tolkning av "Björnfesten" i Norrbottens museums årsbok Norrbotten 1970, (Luleå 1969), sid 24, särtryck (Luleå 1971) sid 22.)

2. "Så lämnas det stora bytet att hämtas nästa dag, och jägarna tågar hemåt - dagens hjälte, med all björnens kraft, mer än dubbelt så stor som de andra."

(Ernst Mankers tolkning av "Björnfesten" i Norrbottens museums årsbok Norrbotten 1970, (Luleå 1969), sid 17, särtryck (Luleå 1971) sid 15.)

3. "Hemma i kåtan har kvinnorna gjort sig beredda, klätt sig i sin finaste skrud, försett sig med var sin mässingsring och tuggat albark, så att munnen är full med blodröd saliv. Dagens hjälte slår på kåtadörren med sina spön och kryper sedan in genom den heliga bakdörren, allt medan kvinnorna ser på honom genom sin mässingsring och sprutar sin blodlika saliv honom i ansiktet, neutraliserande hans farlighet. Samma väg kommer jaktkamraterna, och samma dusch möter dem."

(Ernst Mankers tolkning av "Björnfesten" i Norrbottens museums årsbok Norrbotten 1970, (Luleå 1969), sid 18, särtryck (Luleå 1971) sid 16.)

4. "Kring den fällde björnen dansar jägarna i ring och sjunger björnsången med tack för att den bjässen låtit sig tas utan att fördärva dem. Nåiden trummar, och dagens hjälte, som nu med ett vidjeband är bunden vid björnens nos, piskar den fallne med spön, allt medan dennes kraft strömmar över i segraren."

(Ernst Mankers tolkning av "Björnfesten" i Norrbottens museums årsbok Norrbotten 1970, (Luleå 1969), sid 16, särtryck (Luleå 1971) sid 14.)

5. "Så lämnas det stora bytet att hämtas nästa dag, och jägarna tågar hemåt - dagens hjälte, med all björnens kraft, mer än dubbelt så stor som de andra."

(Ernst Mankers tolkning av "Björnfesten" i Norrbottens museums årsbok Norrbotten 1970, (Luleå 1969), sid 17, särtryck (Luleå 1971) sid 15.)

6-7. "Björnen bryter sig dock ut men får sin bane vid ett klippstup med spjutstick i bröstet och hundarna i hasorna. Den gloriestrålande ringaren är också banemannen."

(Ernst Mankers tolkning av "Björnfesten" i Norrbottens museums årsbok Norrbotten 1970, (Luleå 1969), sid 15, särtryck (Luleå 1971) sid 13.)