logo

Carlotta - the museum database

bild

1987:249 :: sågverksarbetare, sågverk, gruppbild

Object description

Arbetare vid Båtskärsnäs sågverk 1913-1914. Dagskiftet.

Längst till vänster: Sågställare (sågfaktor) Jonas Ekman. I mitten med mustasch: August Wikström. Förteckning över personerna på bilden numrerade från vänster. Yrkesbeteckning har ej kunnats ges på alla, men pojkarna på bilden var sysselsatta i stavtillverkningen och ribbklyvningen. De minsta pojkarna högst upp på sidorna var inte anställda. En som inte kunnats identifierats är någon vandrande yngling, som stannade en kort tid. Uppgifterna är lämnade av Hannes Wikström.

Översta raden stående från vänster: 1. Karl Vikström född 1908. 2. Johan Johansson född 1905, död 1921. 3. Birger Stålarm. 4. Hugo Åkerman, numera bosatt i Luleå. 5. Gustav Eriksson, Sundsvallsgusta. 6. Erik Hansson, klyvare. 7. Johan Frisk, maskinist. 8. August Åström, bördig från Överkalix. 9. Odal Morin, kantare, sedermera brädgårdsfaktor. 10. August Lindgren, reparatör. 11. Johan Åström, eldare, son till August Åström. 12. Jöns Johansson, Stråkajöns, från Överkalix. 13. Villiam Andersson - Nousiainen, född i Finland. 14. Viktor Grönberg. 15. Bernhard Göök. 16. Manne Stålarm, sorterare. 17. Elof Holmkvist, hjälpsågare. 18. Magnus Nilsson. 19. Nestor Morin, bakakapare. 20. Ernst Nyman, bördig från Sundsvall. 21. Emil Vestin, bördig från Lappträsk, timmerrullare. 22. O.T Oskarsson - Stål, sågare från Råneå. 23. Henning Morin, huggskötare. 24. Frans Morin, diversearbetare. 25. John Sandström. 26. Gustav Daneli, hjälpsågare. 27. Heiki Luona, sågare, från Finland. 28. Lundgren, från Råneå. 29. Helmer Lindström, träarbetare. 30. Gustav Rönnbäck, sågare. 31. Nils Utter, sorterare. 32. C.A Hurtig, virkesvagnare. 33. Okänd. 34. Konrad Skott. 35. Sigurd Morin.

Sittande översta raden från vänster: 1. Emil Åkerman, maskinist. 2. J.A Morin, stabbläggare. 3. Sigurd Antonsson, timmerarbetare. 4. Uri Andersson - Nousianen, från Finland. 5. Herman Nyström, for till USA. 6. John Nousianen, bror till Uri. 7. Oskar Henriksson, spinklastare. 8. Harald Bergström. 9. Emil Jakobsson, for till sjöss och hördes aldrig av sedan. 10. Jean Dahlgren. 11. Frans Nilsson. 12. Sven Eriksson. 13. Oskar Åström. 14. Gustav Skott. 15. Emil Purra. 16. Johan Jakob Sandström, reparatör utomhus. 17. Simon Nilsson, spinklastare. 18. Johan Antonsson, faktor på timmerbommen.

Stående längst till vänster: Jonas Ekman, sågfaktor, sågställare. Sandberg, kallad Titmot, träarbetare.

Sittande tredje raden nerifrån från vänster: 1. Oskar Strömbäck. 2. Okänd. 3. Hilding Morin, hjälpsågare. 4. John Sandström, son till J.J Sandström. 5. Manne Hurtig. 6. Herbert Svedlund. 7. Robert Dahl, sågare. 8. Karl Hjärtström. 9. Finsk hjälpsågare, namn okänt. 10. Johan Sundkvist. 11. Oskar Välikoski, klyvare.

Andra raden från vänster: 1. Helmer Fredriksson, träarbetare. 2. Hjalmar Brännvall, kantare. 3. Tossan - Jaako, Jakob från Tossa, diversearbetare. 4. August Pettersson, stavklyvare, dragspelare. 5. Arvid Morin, kantare, dragspelare. 6. Manne Jakobsson, sågare. 7. Arvid Hjort, från Keräsjoki, sorterare. 8. Hjalmar Esperi, sågare. 9. Ernst Sandström, sågare, senare kolonist i Långträsk. 10. Kalle Sundkvist, från Holmträsk, sågare. 11. John Bergström. 12. Bertil Lindgren, senare järnhandlare i Haparanda. 13. Petter Stenman, ribbklyvare.

Första raden från vänster: 1. Valter Bergström, senare bogserbåtsskeppare. 2. Sirenius, från Vitå, Råneå. 3. Gustav Drugge. 4. Elof Vidgren. 5. Hugo Dahl, född i Piteå, uppväxt i Kiruna. 6. August Wikström, sågare, bördig från Säivis. 7. Karl Esperi, senare handelsresande. 8. Edvin Grönberg. 9. Edvard Bergström. 10. Ludvig Stoltz. 11. Edvin Vennberg. 12. Emil Bucht, virkesvagnare. 13. Gustav Strömbäck, virkesvagnare.

accessionsnummer - fotografi
1987:249
klassifikation OCM
313
land - avbildad
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
kommun - avbildad
Kalix kommun
socken - avbildad
Nederkalix socken
by - avbildad
Båtskärsnäs
personnamn - informant
WikströHBåtskär
motivkategori
träindustri
motivord
sågverksarbetare; sågverk; gruppbild
tid - fotografering
1913-1914
bildbeskrivning

Arbetare vid Båtskärsnäs sågverk 1913-1914. Dagskiftet.

Längst till vänster: Sågställare (sågfaktor) Jonas Ekman. I mitten med mustasch: August Wikström. Förteckning över personerna på bilden numrerade från vänster. Yrkesbeteckning har ej kunnats ges på alla, men pojkarna på bilden var sysselsatta i stavtillverkningen och ribbklyvningen. De minsta pojkarna högst upp på sidorna var inte anställda. En som inte kunnats identifierats är någon vandrande yngling, som stannade en kort tid. Uppgifterna är lämnade av Hannes Wikström.

Översta raden stående från vänster: 1. Karl Vikström född 1908. 2. Johan Johansson född 1905, död 1921. 3. Birger Stålarm. 4. Hugo Åkerman, numera bosatt i Luleå. 5. Gustav Eriksson, Sundsvallsgusta. 6. Erik Hansson, klyvare. 7. Johan Frisk, maskinist. 8. August Åström, bördig från Överkalix. 9. Odal Morin, kantare, sedermera brädgårdsfaktor. 10. August Lindgren, reparatör. 11. Johan Åström, eldare, son till August Åström. 12. Jöns Johansson, Stråkajöns, från Överkalix. 13. Villiam Andersson - Nousiainen, född i Finland. 14. Viktor Grönberg. 15. Bernhard Göök. 16. Manne Stålarm, sorterare. 17. Elof Holmkvist, hjälpsågare. 18. Magnus Nilsson. 19. Nestor Morin, bakakapare. 20. Ernst Nyman, bördig från Sundsvall. 21. Emil Vestin, bördig från Lappträsk, timmerrullare. 22. O.T Oskarsson - Stål, sågare från Råneå. 23. Henning Morin, huggskötare. 24. Frans Morin, diversearbetare. 25. John Sandström. 26. Gustav Daneli, hjälpsågare. 27. Heiki Luona, sågare, från Finland. 28. Lundgren, från Råneå. 29. Helmer Lindström, träarbetare. 30. Gustav Rönnbäck, sågare. 31. Nils Utter, sorterare. 32. C.A Hurtig, virkesvagnare. 33. Okänd. 34. Konrad Skott. 35. Sigurd Morin.

Sittande översta raden från vänster: 1. Emil Åkerman, maskinist. 2. J.A Morin, stabbläggare. 3. Sigurd Antonsson, timmerarbetare. 4. Uri Andersson - Nousianen, från Finland. 5. Herman Nyström, for till USA. 6. John Nousianen, bror till Uri. 7. Oskar Henriksson, spinklastare. 8. Harald Bergström. 9. Emil Jakobsson, for till sjöss och hördes aldrig av sedan. 10. Jean Dahlgren. 11. Frans Nilsson. 12. Sven Eriksson. 13. Oskar Åström. 14. Gustav Skott. 15. Emil Purra. 16. Johan Jakob Sandström, reparatör utomhus. 17. Simon Nilsson, spinklastare. 18. Johan Antonsson, faktor på timmerbommen.

Stående längst till vänster: Jonas Ekman, sågfaktor, sågställare. Sandberg, kallad Titmot, träarbetare.

Sittande tredje raden nerifrån från vänster: 1. Oskar Strömbäck. 2. Okänd. 3. Hilding Morin, hjälpsågare. 4. John Sandström, son till J.J Sandström. 5. Manne Hurtig. 6. Herbert Svedlund. 7. Robert Dahl, sågare. 8. Karl Hjärtström. 9. Finsk hjälpsågare, namn okänt. 10. Johan Sundkvist. 11. Oskar Välikoski, klyvare.

Andra raden från vänster: 1. Helmer Fredriksson, träarbetare. 2. Hjalmar Brännvall, kantare. 3. Tossan - Jaako, Jakob från Tossa, diversearbetare. 4. August Pettersson, stavklyvare, dragspelare. 5. Arvid Morin, kantare, dragspelare. 6. Manne Jakobsson, sågare. 7. Arvid Hjort, från Keräsjoki, sorterare. 8. Hjalmar Esperi, sågare. 9. Ernst Sandström, sågare, senare kolonist i Långträsk. 10. Kalle Sundkvist, från Holmträsk, sågare. 11. John Bergström. 12. Bertil Lindgren, senare järnhandlare i Haparanda. 13. Petter Stenman, ribbklyvare.

Första raden från vänster: 1. Valter Bergström, senare bogserbåtsskeppare. 2. Sirenius, från Vitå, Råneå. 3. Gustav Drugge. 4. Elof Vidgren. 5. Hugo Dahl, född i Piteå, uppväxt i Kiruna. 6. August Wikström, sågare, bördig från Säivis. 7. Karl Esperi, senare handelsresande. 8. Edvin Grönberg. 9. Edvard Bergström. 10. Ludvig Stoltz. 11. Edvin Vennberg. 12. Emil Bucht, virkesvagnare. 13. Gustav Strömbäck, virkesvagnare.

material - bildbärare
Filmrepro 6x9