logo

Carlotta - the museum database

bild

H 239 :: mangårdsbyggnad, förstukvist, träd, äppelträd

Object description
Förstukvisten till Lövgrens gård med det blommande äppelträdet vid sidan. Trädet hade sista hösten burit ett hundratal äpplen. Huset bär datum på takåsens undersida: 18 25/5 44. Övervåningen är påbyggd en gång.