logo

Carlotta - the museum database

000815 :: husgeråd, formar, ostform, ostform, del till

Object description

Ostform. Tidigare angivet sakord: Ostform, del till (botten).

Rund ostformsbotten av furu, med utskurna mönster. Inskuret på bottens översida: "N U".

  • inventarienummer - föreställer (2)