logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTfyndomständighet

CountValue
1?
1Föremålet är påträffat vid skräddars-gården, Sjulsmark.
1framkom vid bollsparkning
1Funnen av skolbarn på 0,5 m djup.
1Funnen i åker.
1Funnen i en bergsklyfta.
3Funnen i en lappgrav.
1Funnen i en myr.
2Funnen i ett grustag.
3Funnen i ett potatisland.
1Funnen under roten av ett träd.
1Funnen vid brunnsgrävning.
1Funnen vid dikesgrävnin 1,5 km från Satimbergs gård.
2Funnen vid dikesgrävning.
1Funnen vid dikesgrävning på 0.7 m djup.
1Funnen vid dikesgrävning vid en myrkant.
2Funnen vid djupplöjning.
1Funnen vid djupplöjning av nyodling.
1Funnen vid en plöjningstävling.
1Funnen vid flottningsarbete.
1Funnen vid fördjupning av skolans brunn.
1Funnen vid grävning.
2Funnen vid grävning av brunn.
1Funnen vid grävning av husgrund.
1Funnen vid grävning efter lera.
2Funnen vid grävning för elektrisk kabel.
1Funnen vid grävning i trädgården.
3Funnen vid grundgrävning.
47Funnen vid kvartärgeologisk undersökning.
1Funnen vid odling.
6Funnen vid plöjning.
1Funnen vid plöjning av åker.
1Funnen vid plöjning i N delen av byn Miekojärvi.
1Funnen vid potatisupptagning
1Funnen vid potatisupptagning.
1Funnen vid röjning av åker på 30 cm djup.
1Funnen vid rörläggningsarbete.
1Funnen vid undersökning av kåtatomt.
3Funnen vid vägarbete.
1Funnen vid vägbygge, vid sprängning i ett sandtag.
2Funnen vid vägbygge.
1Funnet i grustag.
2Funnet i vattnet vid Storträsk.
1Funnet nedmyllat i mulljord.
2Funnet vid 1966-67 års inventering runt Lansjärv
1Funnet vid Arans formatorbygge.
4Funnet vid besiktning av Jukkasjärvi kyrka.
1Funnet vid dikesgrävning.
1Funnet vid grävning.
1Funnet vid grävning eller plöjning.
1Funnet vid grävning på gården.
1Funnet vid husbygge.
7Funnet vid inventeringen runt Lansjärv, 1966-67.
1Funnet vid källargrävning.
1Funnet vid odlingsarbete.
1Hittad i en åker.
1Hittad på 0,5 m djup vid nyodling.
1inventering
213Lösfynd
1Lösfynd från inventering 1966-67.
66lösfynd på boplats
9lösfynd vid inventering
1Lösfynd vid inventering.
6lösfynd vid inventering 1966-67
1Upphittade vid Laukersjöns strand.
4Upphittad på S Kranholmen, 400 m N om Bergnäsdammen.
1Upphittad vid Sanningslandets badplats.
1Upphittad vid Sikån