logo

Carlotta - the museum database

OBJIDNinvnr (hemslöjd) - föreställer, Hemslöjden

  • Initial character:
  • B
CountValue
1BDNLH 0001
1BDNLH 0005
1BDNLH 0011
1BDNLH 0016
1BDNLH 0022
1BDNLH 0026
1BDNLH 0038
1BDNLH 0047
1BDNLH 0052
1BDNLH 0055
1BDNLH 0056
1BDNLH 0061
1BDNLH 0062
1BDNLH 0065
1BDNLH 0066
1BDNLH 0067
1BDNLH 0070
1BDNLH 0075
1BDNLH 0077
1BDNLH 0078
1BDNLH 0082
1BDNLH 0085
1BDNLH 0087
4BDNLH 0092
4BDNLH 0093
4BDNLH 0094
4BDNLH 0095
1BDNLH 0096
4BDNLH 0097
4BDNLH 0099
4BDNLH 0102
1BDNLH 0103
4BDNLH 0104
4BDNLH 0105
4BDNLH 0106
4BDNLH 0107
4BDNLH 0112
4BDNLH 0113
1BDNLH 0114
1BDNLH 0115
4BDNLH 0116
4BDNLH 0117
1BDNLH 0120
1BDNLH 0121
5BDNLH 0122
4BDNLH 0124
8BDNLH 0126:1-2
5BDNLH 0128
1BDNLH 0132
1BDNLH 0171
1BDNLH 0181
1BDNLH 0188
1BDNLH 0207:1-2
1BDNLH 0208:1-2
1BDNLH 0209:1-2
3BDNLH 0211
1BDNLH 0212:1-2
1BDNLH 0213:1-2
1BDNLH 0214:1-2
1BDNLH 0215
1BDNLH 0216:1-2
1BDNLH 0217:1-2
1BDNLH 0218:1-3
1BDNLH 0219:1-3
1BDNLH 0220:1-2
1BDNLH 0221
1BDNLH 0222
1BDNLH 0223:1-2
1BDNLH 0224:1-2
1BDNLH 0226:1-2
3BDNLH 0227
1BDNLH 0228
1BDNLH 0229
3BDNLH 0230
1BDNLH 0231
1BDNLH 0232
3BDNLH 0233
1BDNLH 0234
1BDNLH 0235
1BDNLH 0237:1-2
1BDNLH 0238:1-2
1BDNLH 0239:1-2
1BDNLH 0240:1-2
2BDNLH 0242
1BDNLH 0243:1-2
1BDNLH 0244
1BDNLH 0245
3BDNLH 0246
3BDNLH 0247
3BDNLH 0248
1BDNLH 0249
1BDNLH 0250:1-2
1BDNLH 0251
3BDNLH 0252
3BDNLH 0253
3BDNLH 0254
1BDNLH 0258:1-2
1BDNLH 0259
1BDNLH 0260
1BDNLH 0262
1BDNLH 0263
1BDNLH 0264
1BDNLH 0265
1BDNLH 0266
1BDNLH 0267
1BDNLH 0268
1BDNLH 0270
1BDNLH 0271
1BDNLH 0272
1BDNLH 0273
1BDNLH 0274
1BDNLH 0275
1BDNLH 0276
1BDNLH 0277
1BDNLH 0278
1BDNLH 0279
1BDNLH 0280
1BDNLH 0281
1BDNLH 0282
1BDNLH 0283
1BDNLH 0284
1BDNLH 0285
1BDNLH 0286
1BDNLH 0287
1BDNLH 0288
1BDNLH 0289
1BDNLH 0290
1BDNLH 0291
1BDNLH 0292
1BDNLH 0293
1BDNLH 0294
1BDNLH 0295
1BDNLH 0296
1BDNLH 0297
4BDNLH 0299
2BDNLH 0312
2BDNLH 0313
1BDNLH 0324:1-2
3BDNLH 0325
3BDNLH 0326
1BDNLH 0337:1-2
1BDNLH 0338:1-2
1BDNLH 0339:1-2
1BDNLH 0340:1-2
1BDNLH 0341:1-2
1BDNLH 0342:1-2
1BDNLH 0343
1BDNLH 0344
1BDNLH 0345
3BDNLH 0346
3BDNLH 0347
1BDNLH 0348
1BDNLH 0349
1BDNLH 0350
1BDNLH 0351
1BDNLH 0352
4BDNLH 0353
1BDNLH 0354
1BDNLH 0355
1BDNLH 0356
1BDNLH 0357
1BDNLH 0358
2BDNLH 0359
1BDNLH 0361
1BDNLH 0362
1BDNLH 0363
1BDNLH 0366
1BDNLH 0367
1BDNLH 0370:1-2
1BDNLH 0371:1-2
1BDNLH 0372
1BDNLH 0373
2BDNLH 0374
2BDNLH 0375
1BDNLH 0376
2BDNLH 0377
1BDNLH 0378
1BDNLH 0379
1BDNLH 0380
2BDNLH 0381
2BDNLH 0383
3BDNLH 0384
1BDNLH 0385
1BDNLH 0386
1BDNLH 0387
2BDNLH 0388
2BDNLH 0389
1BDNLH 0390:1-3
1BDNLH 0391:1-3
2BDNLH 0392
2BDNLH 0393
2BDNLH 0394
1BDNLH 0395
1BDNLH 0396
1BDNLH 0397
1BDNLH 0398
1BDNLH 0399
1BDNLH 0400
1BDNLH 0401
3BDNLH 0402:1-3
1BDNLH 0403
1BDNLH 0404
1BDNLH 0405
2BDNLH 0406:1-2
2BDNLH 0407:1-2
2BDNLH 0408
2BDNLH 0409
2BDNLH 0410
2BDNLH 0411
1BDNLH 0412
1BDNLH 0413
1BDNLH 0414
1BDNLH 0415:1-2
1BDNLH 0416:1-2
1BDNLH 0417:1-2
1BDNLH 0418:1-2
3BDNLH 0419:1-2
1BDNLH 0420:1-2
1BDNLH 0421:1-2
2BDNLH 0422:1-3
1BDNLH 0423:1-2
1BDNLH 0424:1-2
2BDNLH 0425:1-2
2BDNLH 0426:1-2
2BDNLH 0427:1-2
2BDNLH 0428:1-2
3BDNLH 0429:1-2
1BDNLH 0430:1-2
1BDNLH 0431:1-2
2BDNLH 0432:1-2
1BDNLH 0433:1-2
2BDNLH 0434:1-2
1BDNLH 0435:1-2
2BDNLH 0436:1-2
2BDNLH 0437:1-2
2BDNLH 0438:1-2
2BDNLH 0439
2BDNLH 0440
2BDNLH 0441:1-2
1BDNLH 0442:1-2
1BDNLH 0443:1-2
2BDNLH 0444
1BDNLH 0445
1BDNLH 0446
1BDNLH 0447
1BDNLH 0448
1BDNLH 0449
1BDNLH 0450
1BDNLH 0451
1BDNLH 0453
1BDNLH 0454
1BDNLH 0455
2BDNLH 0456:1-2
1BDNLH 0457
1BDNLH 0458
1BDNLH 0459
1BDNLH 0460
1BDNLH 0461
1BDNLH 0462
1BDNLH 0463
1BDNLH 0464
2BDNLH 0465
1BDNLH 0466
1BDNLH 0467
1BDNLH 0468
1BDNLH 0469
1BDNLH 0470
3BDNLH 0471:1-2
2BDNLH 0472:1-2
2BDNLH 0473:1-2
2BDNLH 0474:1-2
2BDNLH 0475:1-2
1BDNLH 0476
1BDNLH 0477
1BDNLH 0478
1BDNLH 0479
1BDNLH 0480
1BDNLH 0481
1BDNLH 0482
2BDNLH 0483
1BDNLH 0484
1BDNLH 0485
1BDNLH 0486
2BDNLH 0487
2BDNLH 0489
2BDNLH 0490:1-4
1BDNLH 0493
2BDNLH 0494
1BDNLH 0497
1BDNLH 0498
1BDNLH 0499
1BDNLH 0500
2BDNLH 0501
2BDNLH 0502
1BDNLH 0511
1BDNLH 0514
1BDNLH 0516
1BDNLH 0523
1BDNLH 0524
1BDNLH 0526
1BDNLH 0532
1BDNLH 0533:1-2
1BDNLH 0540
1BDNLH 0542:1-2
1BDNLH 0543
1BDNLH 0544
1BDNLH 0545
1BDNLH 0546:1-2
1BDNLH 0547
1BDNLH 0548:1-2
1BDNLH 0550:1-2
1BDNLH 0551
1BDNLH 0552
1BDNLH 0553
1BDNLH 0554:1-2
1BDNLH 0555
1BDNLH 0556
1BDNLH 0559
1BDNLH 0560
1BDNLH 0561
1BDNLH 0562
1BDNLH 0563
1BDNLH 0564
1BDNLH 0565
1BDNLH 0573
1BDNLH 0577:1-2
1BDNLH 0578
14BDNLH 0579:1-7
2BDNLH 0580:1
2BDNLH 0580:2
2BDNLH 0581:1
2BDNLH 0581:2
1BDNLH 0582
1BDNLH 0583
1BDNLH 0584
2BDNLH 0585
1BDNLH 0586:1-18
1BDNLH 0587
2BDNLH 0588
1BDNLH 0590
2BDNLH 0591
3BDNLH 0593
1BDNLH 0594
1BDNLH 0596
1BDNLH 0597
2BDNLH 0599
2BDNLH 0600:1
1BDNLH 0602:1-3
2BDNLH 0606
2BDNLH 0607
1BDNLH 0608
2BDNLH 0610
1BDNLH 0611
1BDNLH 0612
1BDNLH 0613
1BDNLH 0614
1BDNLH 0615
1BDNLH 0616
1BDNLH 0617
1BDNLH 0618
1BDNLH 0621
2BDNLH 0622:1
1BDNLH 0626
1BDNLH 0627
1BDNLH 0628
2BDNLH 0630
1BDNLH 0631
1BDNLH 0632
1BDNLH 0633
1BDNLH 0634
1BDNLH 0635
3BDNLH 0636
1BDNLH 0637
2BDNLH 0638:1-2
2BDNLH 0639
2BDNLH 0640:1-2
2BDNLH 0641:1-2
2BDNLH 0642:1-2
2BDNLH 0643:1-2
2BDNLH 0644:1-2
2BDNLH 0645
2BDNLH 0646
2BDNLH 0647
2BDNLH 0648
2BDNLH 0649
2BDNLH 0650
2BDNLH 0651
2BDNLH 0652
1BDNLH 0654
2BDNLH 0655
2BDNLH 0657
2BDNLH 0659
1BDNLH 0663
1BDNLH 0667:1-2
1BDNLH 0668
2BDNLH 0670
1BDNLH 0671
1BDNLH 0672
2BDNLH 0673
1BDNLH 0674
1BDNLH 0675
1BDNLH 0678
1BDNLH 0679
1BDNLH 0680
1BDNLH 0681
1BDNLH 0682
1BDNLH 0683
2BDNLH 0684
1BDNLH 0685
1BDNLH 0686
1BDNLH 0687
1BDNLH 0688
1BDNLH 0689
1BDNLH 0690
2BDNLH 0700
2BDNLH 0701
2BDNLH 0702
2BDNLH 0703
1BDNLH 0704
1BDNLH 0705
1BDNLH 0706:1-2
1BDNLH 0721
1BDNLH 0736
1BDNLH 0737
1BDNLH 0738
1BDNLH 0739
1BDNLH 0740
1BDNLH 0741
1BDNLH 0742
1BDNLH 0743
1BDNLH 0745
1BDNLH 0747
1BDNLH 0748
1BDNLH 0749
1BDNLH 0750
1BDNLH 0751
1BDNLH 0752
1BDNLH 0753
1BDNLH 0754
1BDNLH 0757
1BDNLH 0758
1BDNLH 0759
4BDNLH 0760:1
4BDNLH 0760:2
4BDNLH 0761
4BDNLH 0762
5BDNLH 0763:1-2
4BDNLH 0764
3BDNLH 0765:1
2BDNLH 0765:2
4BDNLH 0766
4BDNLH 0767
4BDNLH 0768
3BDNLH 0769
1BDNLH 0770
4BDNLH 0771
1BDNLH 0772
3BDNLH 0773
3BDNLH 0774
4BDNLH 0775
4BDNLH 0776
1BDNLH 0778
1BDNLH 0779
1BDNLH 0780
1BDNLH 0781
1BDNLH 0782
1BDNLH 0783
1BDNLH 0784
1BDNLH 0785
1BDNLH 0786
1BDNLH 0787
1BDNLH 0799
2BDNLH 0800
1BDNLH 0801:1-6
1BDNLH 0802
1BDNLH 0803
1BDNLH 0808
1BDNLH 0809
1BDNLH 0810
1BDNLH 0811
1BDNLH 0812
1BDNLH 0813
1BDNLH 0814:1-2
1BDNLH 0816
1BDNLH 0817
1BDNLH 0819
1BDNLH 0820
1BDNLH 0821
1BDNLH 0822
1BDNLH 0823
1BDNLH 0824
1BDNLH 0825
1BDNLH 0826
1BDNLH 0829:1-2
1BDNLH 0832
1BDNLH 0837
1BDNLH 0840
1BDNLH 0843
1BDNLH 0844
1BDNLH 0849
1BDNLH 0850:1-2
1BDNLH 0851
1BDNLH 0852
1BDNLH 0853
1BDNLH 0854
1BDNLH 0855
1BDNLH 0856
1BDNLH 0857
1BDNLH 0858
1BDNLH 0859
1BDNLH 0861
1BDNLH 0862
1BDNLH 0863
1BDNLH 0868:1-2
1BDNLH 0869
1BDNLH 0870
1BDNLH 0872
1BDNLH 0874
2BDNLH 0876
2BDNLH 0877
1BDNLH 0878
1BDNLH 0879
1BDNLH 0881:1-2
1BDNLH 0885
1BDNLH 0887
1BDNLH 0888
1BDNLH 0889
1BDNLH 0891
1BDNLH 0893
1BDNLH 0894
1BDNLH 0895
1BDNLH 0896
1BDNLH 0900
2BDNLH 0901
2BDNLH 0902
1BDNLH 0906:1
1BDNLH 0906:2
2BDNLH 0975
2BDNLH 0976
2BDNLH 0977
3BDNLH 1105
2BDNLH 1123
2BDNLH 1125:1
2BDNLH 1125:2
2BDNLH 1126:1
2BDNLH 1126:2
2BDNLH 1127:1
2BDNLH 1127:2
2BDNLH 1128
2BDNLH 1129
2BDNLH 1130
2BDNLH 1131
2BDNLH 1132
2BDNLH 1133
2BDNLH 1134
2BDNLH 1135
2BDNLH 1136
2BDNLH 1137
2BDNLH 1138
2BDNLH 1139
2BDNLH 1140
2BDNLH 1141
2BDNLH 1142
2BDNLH 1143
2BDNLH 1144
2BDNLH 1145
2BDNLH 1146
2BDNLH 1212:1-2
2BDNLH 1213:1-2
2BDNLH 1232
2BDNLH 1233
2BDNLH 1234
2BDNLH 1235
2BDNLH 1236
2BDNLH 1237
2BDNLH 1238
2BDNLH 1239
2BDNLH 1240
2BDNLH 1241
2BDNLH 1242
2BDNLH 1243
2BDNLH 1244
2BDNLH 1245
2BDNLH 1246
2BDNLH 1247
2BDNLH 1248
2BDNLH 1250
2BDNLH 1253
2BDNLH 1254
2BDNLH 1255
2BDNLH 1256
2BDNLH 1257
2BDNLH 1258
2BDNLH 1259
2BDNLH 1260
2BDNLH 1261
2BDNLH 1262
2BDNLH 1263
2BDNLH 1264
2BDNLH 1265
2BDNLH 1266
2BDNLH 1267
2BDNLH 1268
2BDNLH 1269
2BDNLH 1270
2BDNLH 1271
2BDNLH 1272
2BDNLH 1273
2BDNLH 1274
2BDNLH 1275
2BDNLH 1276
2BDNLH 1277
2BDNLH 1278
2BDNLH 1279
2BDNLH 1280
2BDNLH 1281
2BDNLH 1282
2BDNLH 1283
2BDNLH 1284
2BDNLH 1285
2BDNLH 1286
2BDNLH 1287
2BDNLH 1288
2BDNLH 1289
2BDNLH 1290
2BDNLH 1291
2BDNLH 1292
2BDNLH 1293
2BDNLH 1307
3BDNLH 1311
2BDNLH 1321
2BDNLH 1322
2BDNLH 1323
2BDNLH 1324
2BDNLH 1325
2BDNLH 1326
2BDNLH 1327
2BDNLH 1328
2BDNLH 1329
2BDNLH 1330
2BDNLH 1331
2BDNLH 1332
2BDNLH 1333
2BDNLH 1334
2BDNLH 1335
2BDNLH 1336
2BDNLH 1337
2BDNLH 1338
2BDNLH 1339
1BDNLH 1340
2BDNLH 1341
2BDNLH 1342
2BDNLH 1343
2BDNLH 1344
2BDNLH 1345
2BDNLH 1346
2BDNLH 1347:1-2
2BDNLH 1348:1-2
2BDNLH 1349
2BDNLH 1350
2BDNLH 1351
2BDNLH 1352
2BDNLH 1353
2BDNLH 1354
2BDNLH 1355
2BDNLH 1356
2BDNLH 1357
2BDNLH 1358
2BDNLH 1359
2BDNLH 1360
2BDNLH 1361
2BDNLH 1362
2BDNLH 1365
2BDNLH 1366
2BDNLH 1367
2BDNLH 1368
2BDNLH 1369
1BDNLH 1370