logo

Carlotta - the museum database

OBJMEAmått

CountValue
1a. botten 11,5 x 7,5 cm, H 8 cm, b 10,2 x 7,5 cm
1a. ca 19 x 2,4 x 1,4 cm, b. 19 x 2,2 x 0,25 cm
1a. Diam 11,5 x 7,5 cm H 5,5 cm med ståndare, b. L 9,5 cm, B 6,5 cm
1a. H 5 cm, B 6,8 cm, b. 7,5 cm
1a. H 75,5 cm, (B 59,5 cm, L 76,5 cm) arbetsytan, forts. beskrivning
1a. L 23,3 cm, midja 17,5 cm, b. L 11 cm, midja 20,4 cm
1a. L 25,4 cm, midja 17,6 cm, b. L 10 cm, nedre fåll 24 cm
1a. L 25 cm, midja 16,6 cm, b. L 9,7 cm, midja 16,7 cm
1a. L 29 cm, Diam 4,5 cm, b. 20 x 10,5 cm
1a. L 33,5 cm, B upptill ca 20 cm, b. L 25,5 cm, B ca 19 cm, forts.
1a. L 34 cm, B på mitten 8 cm, b. L ca 100 cm
1a. L 5,5 cm, sölja B 3,6 cm, beslag B 2,5 cm, b. 4 x 2,1 x 0,5 cm
1a. L 66 cm, B 62 cm, b. två bitar 60 x 22 cm, 60 x 13 cm
1a. lås L 17,5 cm, B 11 cm, b. nyckel L 12 cm, forts. beskrivningsfält
1a. L ca 17,5 cm, b-c. L 22 cm + uppslag
1a. pincenez L ca 9 cm, glas B ca 3 cm, b. fodral L 12,5 cm, B 5 cm
1a. rakhyvel L 8 cm, B 4 cm, b. rakbladsetui L 5 cm, B 2,5 cm, forts.
1a. stickat ca 5 cm
1a. strigel L 31 cm, B 3,5 cm, b. skyddsask L 21 cm, B 3,5 cm
1a. utskjutande del L 14 cm, b. L 14 cm, B 9 cm, Tj 6 cm
1a. utskjutande del L 8,5 cm, b. L 15 cm, B 10,5 cm, Tj 6 cm
1a) 17 x 6,5 cm, b) 11 x 14 cm
1a) 95x37 cm, H 42,5 cm
1a) botten 11,5x7,5 cm, H 8 cm, b) 10,2x7,5 cm
1a) Diam 11,5x7,5 cm H 5,5 cm med ståndare, b) L 9,5 cm, B 6,5 cm
1a) Diam 9,7 cm, b) 9,9 cm
1a) H 5 cm, B 6,8 cm, b) 7,5 cm
1a) L 27,5 cm, B skaft 3,5 cm, b) L 31,5 cm, B 3,9 cm
1a) L 6,7 cm, B 3,8 cm, b) L 2,4 cm, B 1,4 cm, forts kommentar
1a) L ca 17,5 cm, b-c) L 22 cm + uppslag
1a-b total L 220 cm, skaftets max B 2,6 cm
1a-b total L 286 cm, skaftets max Diam 2,2 cm
1a-b total L 303 cm, skaftets max Diam 2,8 cm
1a-b total L 303 cm, skaftets största Diam 2,8 cm
1a-b total L utan fjädrar 277 cm, skaftets max Diam 1,8 cm
1a-b total L utan fjädrar 277 cm, skaftets största Diam 1,8 cm
1a-b totalt L 286,7 cm, skaftets max Diam 2,7 cm
1a-d. total L 47,5 cm, B 3 cm (vid ståndaren)
1a-g ursprunglig H 27,5 cm, kroppens Diam 8,5 cm
1a L 120,5 cm, b L 96 cm, båda B 2,5 cm
1a L 21,5 cm, B 10 cm, H 9 cm, b L 8 cm, B 7,5 cm, H 9 cm, forts
1a L 21 cm, B 9,5 cm, H 9 cm, b H 8,5 cm, B 7 cm, forts
1a L 21 cm, B 9 cm, H 8,5 cm, b L 7,5 cm, B 7 cm, H 8 cm, forts
1a L 21 cm, B 9 cm, H 8 cm, b L ca 7,5 cm, H 9 cm
1a L 55,5 cm, B 9,1 cm, b L 58 cm, B 8,9 cm
1a L ca 20 cm, B 13 cm, b L 22,5 cm, B 12 cm
1apparaten utfälld L 64 cm, B 46,5 cm, H 3,6 cm
1arm L ca 30 m
1arm L ca 30 m, kalv L ca 1,5 m
1arm L ca 30 m, kalv L ca m
1arm L ca 32, 30 och 10 cm, holken
1ask: 5,1x2,7 cm, höjd: 0,6 cm
1ask: 5x2,6, höjd: 0,5 cm
1ask: 5x2,7, höjd: 0,6 cm
1ask: 5x2,7cm, höjd: 0,5 cm
2ask: 5x2,7 cm, höjd: 0,5 cm
3ask: 5x2,7 cm, höjd: 0,6 cm
1ask: 5x2,7 cm, höjd: 1 cm
1ask: 5x2,8 cm, höjd: 0,7 cm
1ask: 5x2,8 cm, höjd: 0,8 cm
1ask 10 x 19,14 cm, H 4 cm, bricka 4,9x5,8 cm, I och II 19,7x29,6 cm
3ask 10x19,4x4 cm, bricka 4,9x5,8 cm, plansch 19,7x29,6 cm
1ask 10 x 19 cm, H 4 cm, bricka 4,9 x 5,8 cm, plansch 19,7 x 29,6 cm
1asken: 5x2,7 cm, höjd: 0,6 cm
1asken: 5x2,7 cm, höjd: 0,7 cm
1asken: 5x3 cm, höjd: 0,7 cm
1ask H 1,7 cm, B 3,7 cm, låda H 1,6 cm, B 3,3 cm, L 5,5 cm
1ask H 12,5 cm, L 5,0 cm, B 5,0 cm
1ask H 13,0 cm, Diam 14,0 cm, bakkant L 8,0 cm
1ask H 14,4 cm, B 5 cm, Tj 3,5 cm
1ask L 10,7 cm, B 7 cm, H 2,8 cm, pligg L 1,5 cm, B 0,2 cm, H 0,2 cm
1ask L 12,5 cm, B 23,5 cm, H 2,2 cm
1ask L 14,5 cm, B 7,2 cm, H 4,1 cm
1ask L 15 cm, B 10 cm, H 3 cm, lock L 15,8 cm, B 11 cm, H 2,5 cm
1ask L 16,5 cm, B 19,8 cm, H 3,4 cm
1ask L 3,5 cm, B 6,0 cm, Tj 2,7 cm, rem L ca 50 cm
1ask L 3,6 cm, B 6,2 cm, Tj 2,7 cm, rem L ca 95 cm
1ask L 4,0 cm, B 4,0 cm, H 7,0 cm
1ask L 4,5 cm, B 4,5 cm, H 9,5 cm
1ask L 4 cm, B 3,5 cm, Tj 1,5 cm
1ask L 6,0 cm, B 5,2 cm, H 2,8 cm
1ask L 6,2 cm, B 6,2 cm, H 2,7 cm
1ask L 6,8 cm, oval 3,1 x 2,5 cm, lock oval 2,8 x 2,2 cm, Tj 0,6 cm
1ask L 7,5 cm, B 4,7 cm, H 2,1 cm, kopparnit L 2,7 cm, forts
1ask L 7,5 cm, B 4 cm, åderjärn L 5 cm
1ask L 7 cm, B 4 cm, åderjärn L 5,5 cm
1ask L 8,8 cm, B 5,5 cm, H 9,6 cm, lock H 1,8 cm
1ask L 9,2 cm, B 6 cm, Tj 2,5 cm, lock L 9,5 cm, B 6,3 cm, Tj 2 cm
1ask L 9 cm, B 6,3 cm, H 2,2 cm, lock H 0,8 cm
1avställningsyta för mugg 8,4 cm, sladd 144 cm, forts. beskrivningsfält
1avstånd mellan armarna ca 6,5x8x9 cm, träpinne L 16,5 cm, Diam 1,8 cm