logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
företagsnamn - avbildadFöretaget som är avbildat på fotografiet.
företagsnamn - förvärvat frånNamnförkortning på företaget som museet förvärvat föremålet från.
företagsnamn - rättighetsinnehavareNamnförkortning på den som har rättigheterna till fotografiet/konstverket.
företagsnamn - tillverkningNamnförkortning på företaget som tillverkat föremålet/fotografiet.
person - föreställerNamnförkortningen på den person som bilden föreställer.
personnamn - användningNamnförkortning på personen som använt föremålet.
personnamn - avbildadNamnförkortningen på personen som är avbildad.
personnamn - fotografNamnförkortningen på personen som fotograferat.
personnamn - funnen avNamnförkortning på personen som hittat föremålet.
personnamn - författareNamnförkortning på personen som skrivit texten.
personnamn - informantNamnförkortning på personen som lämnat information.
personnamn - konstnärNamnförkortning på perosnen som gjort konstverket.
personnamn - meddelare
personnamn - medverkandeNamnförkortning på personen/företaget/föreningen som
personnamn - rättighetsinnehavareNamnförkortning på personen som har rättigheterna till fotografiet/negativet eller objektet.
personnamn - säljareNamnförkortning på personen som sålde föremålet.
personnamn - tillverkningNamnförkortning på den person som tillverkat föremålet.
personnamn - ägareNamnförkortning på personen som äger/ägde föremålet/fotografiet/negativet.