logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
besiktningsjournal
beskrivningKort beskrivning av objektet, bilden, undersökningen, utställningen etc.
beskrivning - fornlämningÖvergripande beskrivning av fornlämningen.
bildbeskrivningEn beskrivning av vad bilden föreställer. Varför togs bilden? Vem är med? Var?
bildformat - Digitalt formatBildens digitala filformat exempelvis JPG, TIFF, BMP, RAW
bildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet.
bildtextBildens undernummer med en kort beskrivning, tex: 5 Husgrund Öjebyn, 2 Gudstjänst, Tornehamn
Creative Commons - url
funktion
fyndomständighet
färgFöremålets huvudsakliga färg, vilken del som avses anges i toleransen. Tex fatet.
förvärvsomständigheter - i fältgäller vid insamlingstillfället; en händelse helt skild från förvärv till museet
historikObjektets proveniens och kontext.
kommentar
källorArkiv, litteratur och andra källrefernser
källor - http
Källor, Wikipedia
mod/fabr/typ - Hemslöjden
ofullständig postSkriv in "ej färdigregistrerad" i värdefältet. Dataelementet används när man snabbregistrerat en post, där det finns fler uppgifter att lägga in i posten.
samhör invnr - Hemslöjden
samhör proj - Hemslöjden
samtid förvärv - Hemslöjden
signering - Hemslöjden
signering/påskrift/stämpling
specialbenämn - Hemslöjden
utställning