logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
art - osteologiVilken djurart skelettdelen kommer ifrån.
bildnamn - fotografiUnikt identifierande namn på den digital bilden. Accessionsnummer eller inventarienummer.
bildnamn, tumnagel - fotografiUnikt identifierande namn på digital bild. Accessionsnummer, inventarienummer.
bildnamn, zoombild - fotografiUnikt identifierande namn på digital bild. Accessionsnummer, inventarienummer.
del - fynddelDel av ett arkeologiskt fynd.
föremålskategori
föremålstyp
klassifikation - Hemslöjden
modell- eller artikelnamn
namnNamn på personer, företag, föreningar mm.
namnförkortningEx. LarssonALuleå. Samma som visat namn (identifikationskod för person)
sakordEtt eller flera sakord.
sakord, lokal benämningSakord på olika språk, dialektala benämningar, slanguttryck.
sakord NLL konstNeutral term
samisk benämning
samlingsnamnNamnet på samlingen som fotografiet tillhör. Exempelvis Harald Åströms samling.
stil
titel
titel - verketsVerkets titel, i toleransen skrivs om det är originaltitel, undertitel, serietitel.
tjänstetitel
visat namnIdentifikationskod för person. Ex. LarssonALuleå
värde, föremålskategori (arkeologi)
ämnesord