logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
adress
adress - bostadHemadressen för personen som registreras eller en bostads adress, bostaden finns med på bilden.
by
by - användning
by - avbildadByn som syns på motivet.
by - tillverkning
fastighetsbeteckningFastighetens namn och nummer. Ex Droskan 11:3
fastighetsbeteckning - användningFastighetens namn och nummer där föremålet använts. Ex Droskan 11:3
fastighetsbeteckning - avbildadFastighetens namn och nummer, ex Gladan 23:12
fyndortOrten/byn/platsen där fyndet hittades.
församling
församling - användning
församling - avbildadFörsamlingen som är avbildad på fotografiet.
gata
gata - användningVilken gata objektet använts på.
gata - avbildadGatan som syns/är avbildad.
kommun
kommun - användningDen kommun där föremålet använts.
kommun - avbildadKommunen som är avbildad.
kommun - tillverkningDen kommun där föremålet tillverkades.
kommun tillv 1 - Hemslöjden
kommun ägare - Hemslöjden
kvarterKvarteret som är av bildat/syns på fotografiet.
kvarter - avbildadKvarteret som är av bildat/syns på fotografiet.
landLand
land - användningLand där föremålet/konstverket använts.
land - avbildadLandet som är avbildat på föremålet, konstverket, fotografiet.
land - tillverkningLandet där föremålet/konstverket tillverkats.
länLänet
län - användningLänet där föremålet, konstverket använts.
län - avbildadLänet som är avbildat.
län tillv 1 - Hemslöjden
län ägare - Hemslöjden
ort formg 1 - Hemslöjden
ort formg 2 - Hemslöjden
ort tillv 1 - Hemslöjden
ort ägare - Hemslöjden
platsBenämning av en plats, t ex kvarter, berg, park, strand, hus etc. Inte tex orter, byar, städer, fastighetsbeteckningar.
plats - användningHär fyller man i namn på den plats där föremålet använts. Benämning av en plats, t ex kvarter, berg, park, strand, hus etc. Inte tex orter, byar, städer, fastighetsbeteckningar.
plats - avbildadAnvänds när man ser en större del av platsen, tex en vy. Inte vid interiörer och "närbilder" utomhus. Vid närbilder, interiörer etc används GEONAM plats. Med plats menas, t ex kvarter, berg, park, strand, hus etc. Inte tex orter, byar, städer, fastighetsbeteckningar.
socken
socken - användning
socken - avbildadAnvänds när man ser en större del av socknen, tex en vy. Inte vid interiörer och "närbilder" utomhus.
stad
stad - användning
stad - avbildadAnvänds när man ser en större del av staden, tex en vy. Inte vid interiörer och "närbilder" utomhus.
stadsdel
stadsdel - användning
stadsdel - avbildadAnvänds när man ser en större del av stadsdelen, tex en vy. Inte vid interiörer och "närbilder" utomhus.