logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
E/Y koordLäge för fynd eller undersökning, utan mellanslag. I tex RT90, SWEREF99, lokalt
höjd - m ö hMeter över havet, möh, utan möh efter siffrorna.
LX koord - lokalt
LY koord - lokalt
lägeskod - mätkod för fyndmätkod för fynd
N/X koordLäge för fynd eller undersökning. I tex RT90, SWEREF99, lokalt.
RX koordDe RX-koordinater som föremålet/lösfyndet hittats på.
RY koordDe RY-koordinater som föremålet/lösfyndet hittats på.
RZ koordDe RZ-koordinater som föremålet/lösfyndet hittats på.
Z - m ö hHöjd över havet för undersökning eller fynd.