logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
86 674.
Kulturhistoriska föremål
24 560.
Fotografier
61 653.
Digitala bilder
82 487.
Mest visade kulturhistoriska föremål
ask; förpackningar; handel ; Ask. Platt pappask som har innehållit runda kakor av inslagen chokladöverdragen mint. Asken är blå med lock o...
alt
Mest visade fotografi
förkristen tro; jakt; teckning ; Björnfesten, akvarellerad tuschteckning av Ossian Elgström. Daterad 1930. Format 150x150 cm. Norrbottens m...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
föreningsliv; kort; årskort ; Fyrkantigt platt årskort av papp med raka hörn Kortet är vitt med blå detaljer. På kortets framsida står de...
alt
Senast registrerade fotografi
sentråd; spinning ; Kati Länta "spinner" sentråd.
alt
Senast avbildade föremål
hornsked; husgeråd; sked; skedar ; Sked av horn.
alt
Senast digitaliserade fotografi
arkeologi; inventering; stensättning ; Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Block Nikkala. Stensättning.
alt

Månadens föremål

altbobb; kälke; leksak ; Kälken har fyra längsgående träribbor i sitsen. Underredet är av järn och består av två längsgående medar. Medarna har varit bemålade med en silverfärgad kulör, större delen av färgen är dock bortnött. Den rödmålade ratten är av trä och ansluter till underr...

Månadens fotografi

altren; renskiljning; renskötare; snöskoter ; Renskiljning i Järämä. Lainiovuoma sameby.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...