logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
86 286.
Kulturhistoriska föremål
24 173.
Fotografier
61 652.
Digitala bilder
79 405.
Mest visade kulturhistoriska föremål
byggnadsdelar; lås; nyckel ; Nyckel, smidd i järn med ett kraftigt genombrutet ax. Nyckelringen ganska cirkelrund. Inristat på handtagsring...
alt
Mest visade fotografi
klockstapel; kyrka; kyrkomiljö ; Hietaniemi kyrka.
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
kvitto; kvittosamlare; låda ; Låda tillverkad i hård papp. Lådan hålls ihop med nitar. Fällbart lock med smal, avlång öppning på mitten. Tr...
alt
Senast registrerade fotografi
mangårdsbyggnad ; Taavolagården
alt
Senast avbildade föremål
brännvinsplunta; flaska eller plunta; husgeråd; pluntor ; Brännvinsplunta av trä med vidjeband. Funktion: När en ung man friade till en fl...
alt
Senast digitaliserade fotografi
invigning; järnvägsbygge; minnesmärke ; Sammanbindningen av Inlandsbanan i Kåbdalis.
alt

Månadens föremål

altskål ; Skål av masurbjörk. Svarvad med fot. Mörkbrun med röda och gula lister. I ett gulbrunt fält mittemot varandra på skålens utsida finns ett spetslikt mönster i en smal remsa från ovankanten till foten. Två större röda prickar finns också mittemot varandra på skålens utsida.

Månadens fotografi

altgruppbild; skidåkning; sportklädsel; utflykt ; Skidåkning. 1:a från vänster: Anna Nordgren, född Lindström. 2:a från vänster: Jenny Lindström, född Lindström. 5:a från vänster: Hilda Hansson, född Emanuelsson.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...