logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
85 646.
Kulturhistoriska föremål
23 547.
Fotografier
61 638.
Digitala bilder
77 731.
Mest visade kulturhistoriska föremål
magi och kult; mask; rit ; Mask. Ansiktsmask av täljt trä, genombruten, målad, med ögon av snäckskal. Fäst vid huvudbonad av kokosbast och ...
alt
Mest visade fotografi
bostadshus; inventering; kulturmiljövård; mangårdsbyggnad; parstuga ; Övertorneå sn, Pello. Kommunöversikt. Gammal gård i byn.
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
kvitto; kvittosamlare; låda ; Låda tillverkad i hård papp. Lådan hålls ihop med nitar. Fällbart lock med smal, avlång öppning på mitten. Tr...
alt
Senast registrerade fotografi
utställning ; Acc.nr. 2007:271:3-30. Utställning på Norrbottens museum.
alt
Senast avbildade föremål
evighetskalender; kalender; samiskt kalendarium; tideräkning ; Kalender. Antal delar: 4 st.
alt
Senast digitaliserade fotografi
utelek ; Lekande barn runt Munkebergsskolan. Vinter.
alt

Månadens föremål

altdjur; ko; leksak; leksaksko ; Ko. Leksaksko av trä. Den kallades för "Silvervit".

Månadens fotografi

alt1:a maj; hund; husdjur; patient; sanatorium ; Elsa Häggström från Älvsbyn, patient på Hälsan i Antnäs. (Hunden ägs av fotografen Adolf Hjort). Hälsan i Antnäs var först i orten med att sälja Majblomman.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...